Flag Counter

Úvod / Ako vybaviť / Osvedčenie listiny

Osvedčenie listiny

Pri osvedčovaní listín obec a obecný úrad zodpovedajú za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhodujú s originálom listiny. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Doklady potrebné pri osvedčovaní listín

Poplatok

1 strana  -  1,50 €

Obec nevykonáva osvedčenie ak: