Flag Counter

Úvod / Aktuality

Aktuality

28.11.2017

Mikulášske popoludnie

Milé deti Obec Svätý Kríž Vás srdečne pozýva na Mikulášske popoludnie 09.12.2017 (sobota) o 17.00 hod. Príďte si veselo zašantiť s čertíkmi a Mikulášom

15.11.2017

Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho odpadu

Spoločnosť OZO upozorňuje občanovna na zmenu vývozu komunálneho odpadu - komunálny odpad sa nebude vyvážať v piatok, ale od 30.11.2017 sa komunálny odpad začne vyvážať každý párny týždeň vo ŠTVRTOK,

4.9.2017

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

18.7.2017

Odpoveď k oprave cesty I/18

14.6.2017

Upozornenie pre seniorov - ako sa nestať obeťou podvodníkov ...

12.5.2017

Upozornenie - zošliapnime vzduch

11.4.2017

LVS oznámenie o úhradách

28.3.2017

Odpoveď SSE-Distribúcia na výpadky el. energie

22.3.2017

Upozornenie - ochrana lesov pred požiarmi

27.1.2017

Upozornenie - vývoz komunálneho odpadu

Z dôvodu množiacich sa sťažností občanov na nevyvezenie nádob s komunálnym odpadom spoločnosť OZO upozorňuje občanov, že nebudú vyvezené nádoby, v ktorých sa nachádza horúci popol. Taktiež upozorňujeme občanov, že odpady ktoré nebudú umiestnené v  nádobách na komunálny odpad ("popolnica"), ale budú napr. vo vreciach taktiež nemusia byť  vyvezené.

17.1.2017

Upozornenie - podanie daňového priznania

19.12.2016

Modrá škôlka je naša

14.12.2016

Upozornenie - opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok

29.11.2016

Štatistické zisťovanie fariem - november 2016

29.11.2016

Upozornenie - Vtáčia chrípka

25.11.2016

Projekt Modrá škôlka - pomôžme našej škôlke a dajme jej hlas

19.10.2016

Upozornenie - seniori a podvody

12.10.2016

Upozornenie - nelegálne nakladanie so splaškovými vodami

29.9.2016

Informácia pre chodcov a účastníkov cestnej premávky

13.7.2016

Upozornenie - zaburinenie pozemkov

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred výskytom a šírením burín na neobrábaných pozemkoch - upozornenie

     V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 písm. b) sa ustanovuje, že každý vlastník alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy je poviný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

     Podľa ust. § 25 cit. zákona môže byť vlastníkovi uložená pokuta až do výšky 330 €.

26.2.2016

Povinné zverejnenie - Výzva na predkladanie ponúk

Povinné zverejnenie - výzva na predkladanie ponúk - Infraštruktúra historického objektu - sociálne zariadenie.

Viac informácií nájdete TU... 

15.1.2016

Výzva na predkladanie ponúk - Rozvoj infraštruktúry obce

Výzva na predkladanie ponúk - Rozvoj infraštruktúry obce nájdete TU..

25.9.2015

Informácia - register adries

26.6.2015

Denný stacionár

2.6.2015

Energetický certifikát - zákonná povinnosť pri predaji, prenájme, rekonštrukcii alebo kolaudácii domu

9.2.2015

Upozornenie SSE v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

6.6.2014

Zoznam profesií celoživotného vzdelávania

19.2.2014

Upozornenie pre seniorov - predajné akcie

19.3.2013

Informácia a manuál ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Výzva na predlolženie cenovej ponuky Šatne TJ1.7 MB31.05.2018
Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku poožiaru1.1 MB20.04.2018
Odpoveď k oprave cesty I/1888.9 KB18.07.2017
Upozornenie pre seniorov - ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov214.2 KB14.06.2017
Upozornenie - zošliapnime vzduch273.4 KB12.05.2017
LVS- oznámenie o úhradách1.9 MB11.04.2017
Odpoveď SSE-Distribúcia na výpadky el. energie993.8 KB28.03.2017
Upozornenie - ochrana lesov pred požiarmi17 KB22.03.2017
Upozornenie - podanie daňového priznania199.6 KB17.01.2017
Umernenie - opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok214.9 KB14.12.2016
Štatistické zisťovanie fariem od novembra 201678.1 KB29.11.2016
Upozornenie - nelegálne nakladanie so splaškovými vodami17.8 KB12.10.2016
Informácia pre chodcov a účastníkov cestnej premávky69.2 KB29.09.2016
Informácia - register adreis15.3 KB25.09.2015
Denný stacionár93 KB26.06.2015
Energetický certifikát - zákonná povinnosť pri predaji, prenájme, rekonštrukcii alebo kolaudácii domu1.6 MB02.06.2015
Upozornenie SSE v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny2.3 MB09.02.2015
Upozornenie seniorov - predajné akcie37.2 KB19.02.2014