Flag Counter

Úvod / O obci Svätý Kríž / História

História

Dedina začala vyrastať na území medzi potokmi Črmnô a Ľubelá. V roku 1262 ju Belo IV. vymenil za Nedožery, lebo v chotári sa našlo zlato. V roku 1281 ju však daroval Serafínovi z Okoličného. V 13. storočí už bol na jej území kostol zasvätený Svätému Krížu aj fara, osídlenie v údolí potoka Črmnô sa postupne rozšírilo a vytvorili sa tu osady. Najstaršia listina vzťahujúca sa na krížsky majetok je z roku 1262, tvorilo ho niekoľko osád: Priechod, Stráňany, Záhorovište, Črmnô, Cinovisko a Motkovisko.

 

Názov obce sa v priebehu storočí menil. V roku 1277 sa nazývala Chermele, neskôr Chermona, Cherumna, Chrmna, Sancta Crux až v roku 1920 Svätý Kríž, do ktorého sa spojili okolité osady a vytvorili dnešnú obec. Ako v minulosti obec vyzerala? Napríklad v roku 1784 mala desať domov a 79 obyvateľov, bola poľnohospodárskou osadou a do roku 1945 na jej území boli aj dva mlyny.

 

Vo Svätom Kríži stojí aj jedinečný drevený artikulárny evanjelický kostol. Patrí k najväčším dreveným stavbám v strednej Európy. Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Keď sa rozhodlo o zatopení dedín pod Liptovskú Maru, v roku 1974 kostol presťahovali. Slávnostná vysviacka už zrekonštruovaného kostola bola v auguste 1982.