Flag Counter

Úvod / Povinne zverejňované informácie / Označenie nehnuteľnej a hnuteľnej veci obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb

Označenie nehnuteľnej a hnuteľnej veci obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb