Flag Counter

Úvod / Povinne zverejňované informácie / Spôsob zriadenia a kompetencie

Spôsob zriadenia a kompetencie

Obec Svätý Kríž bola zriadená Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

Kompetencie ( t. j. právomoc a pôsobnosť) obce sú stanovené:

Obec Svätý Kríž je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Svätý Kríž.

Stavebný úrad pre obec Svätý Kríž je zriadený na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Obec Svätý Kríž je matričným úradom  pre obce: Svätý Kríž, Lazisko, Galovany.