Flag Counter

Úvod / Povinne zverejňované informácie / Zbierky zákonov v SR

Zbierky zákonov v SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade  vo Svätom Kríži, 032 11  Svätý Kríž 152