Flag Counter

Úvod / Samospráva / Matrika

Matrika

Matrikárka - Mariana Obrcianová

- zapisuje matričné udalosti do knihy narodení, manželstva a úmrtí
- pripravuje doklady na uzatvorenie manželstva(civilné, cirkevné, s cudzincom)
- vybavuje povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade (delegačka)
- vyhotovuje výpisy z knihy narodení, manželstva a úmrtí
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom
- vybavuje oznámenie o prijatí pôvodného priezviska po rozvode manželstva
- vybavuje zápis detí narodených v cudzine, zápis uzavretia manželstva v cudzine, zápis úmrtia v cudzine do osobitnej matriky
- vybavuje určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov
- vybavuje dodatočné záznamy do matriky – (rozvody, zmena mena a priezviska)
- vybavuje úmrtne listy a doklady súvisiace s tým
- vybavuje žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov