Flag Counter

Úvod / Samospráva / Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismii

Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi