Flag Counter

Úvod / Samospráva / Voľby do orgánov samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce

Výsledky volieb 2014

Dňa 15.novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s výsledkami volieb v našej obci:

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 669 voličov, ktorí mali právo voliť.  Túto možnosť využilo 458 voličov, čo predstavuje 68,46 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Vladimír Feketík               190 platných hlasov

2. Dušan Matejka                 147 platných hlasov

3. Miroslav Droppa                 54 platných hlasov

4. Ing. Zuzana Nickelová        34 platných hlasov

5. Ladislav Nemec                 19 platných hlasov

6. Vladimír Droppa                vzdal sa kandidatúry

 

Za starostu obce bol zvolený:
Vladimír Feketík s počtom hlasov 190
.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Ing. Tibor Fronko           201
  2. Vladimír Feketík            179
  3. Mgr. Peter Tomčík         155
  4. Dušan Matejka st.         152
  5. Ing. Zuzana Nickelová   146
  6. Jana Repová                138
  7. Ing. Ľubomír Tomčík     124

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Stanislav Španko         119     
  2. PhDr. Ján Tomčík         116         
  3. Peter Mestický             114      
  4. Pavel Kubík                 102     
  5. Líška Vladimír                97               
  6. Tomáš Jurík                  88           
  7. Juraj Skubík                  87                
  8. Martin Javorek               81        
  9. Pavel Rumanský            77          
10. Ing. Dušan Repa            64           
11. Peter Mrázik                   41      
12. Pavel Ďurička                 30     

Výsledky nových volieb 2012

 

Miestna volebná komisia zistila tieto výsledky volieb v našej obci:

Vo volebnom okrsku bolo zapísaných do zoznamu voličov 669 osôb. Volieb sa zúčastnilo 435 voličov, čo predstavuje 65,02 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Vladimír Feketík 146 platných hlasov
2. Zdenko Húlek 19 platných hlasov
3. PhDr. Eva Kubová 39 platných hlasov
4. Dušan Matejka 140 platných hlasov
5. Stanislav Mičuda 87 platných hlasov

Výsledky volieb 2010

 Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s výsledkami volieb v našej obci:

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 659voličov, ktorí mali právo voliť.  Túto možnosť využilo 461 voličov, čo predstavuje 69.95 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Dušan Matejka        284 platných hlasov
2. Bc Peter Tomčík        167 platných hlasov

Za starostu obce bol zvolený:
Dušan Matejka s počtom hlasov 284
.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Ing. Peter Tomo        260
  2. Stanislav Mičuda        220
  3. Ing. Jaroslav Kubo     210
  4. Zdenko Húlek ml.      181
  5. Zuzana Baďová          140
  6. Ing. Tibor Fronko       139
  7. Jana Repová             139

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Vladimír Feketík        135
  2. Dušan Matejka          134
  3. PhDr. Ján Tomčík       125
  4. Ing. Roman Repa      101
  5. Peter Líška                 97
  6. Peter Mestický             96
  7. Eva Kubová                 95
  8. Lenka Semanová         90
  9. Janka Šipeková           70
10. Ladislav Ridzoň            57
11. Stanislava Juríková       53
12. Ľudovít Olšovský          44