Flag Counter

Úvod / Samospráva / Voľby do orgánov samosprávy obce / Výsledky volieb 2010

Voľby 2010

 Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s výsledkami volieb v našej obci:

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 659voličov, ktorí mali právo voliť.  Túto možnosť využilo 461 voličov, čo predstavuje 69.95 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Dušan Matejka        284 platných hlasov
2. Bc Peter Tomčík        167 platných hlasov

Za starostu obce bol zvolený:
Dušan Matejka s počtom hlasov 284
.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Ing. Peter Tomo        260
  2. Stanislav Mičuda        220
  3. Ing. Jaroslav Kubo     210
  4. Zdenko Húlek ml.      181
  5. Zuzana Baďová          140
  6. Ing. Tibor Fronko       139
  7. Jana Repová             139

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Vladimír Feketík        135
  2. Dušan Matejka          134
  3. PhDr. Ján Tomčík       125
  4. Ing. Roman Repa      101
  5. Peter Líška                 97
  6. Peter Mestický             96
  7. Eva Kubová                 95
  8. Lenka Semanová         90
  9. Janka Šipeková           70
10. Ladislav Ridzoň            57
11. Stanislava Juríková       53
12. Ľudovít Olšovský          44