Flag Counter

Úvod / Samospráva / Voľby do orgánov samosprávy obce / Výsledky nových volieb 2012

Voľby 2012

 

Miestna volebná komisia zistila tieto výsledky volieb v našej obci:

Vo volebnom okrsku bolo zapísaných do zoznamu voličov 669 osôb. Volieb sa zúčastnilo 435 voličov, čo predstavuje 65,02 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Vladimír Feketík 146 platných hlasov
2. Zdenko Húlek 19 platných hlasov
3. PhDr. Eva Kubová 39 platných hlasov
4. Dušan Matejka 140 platných hlasov
5. Stanislav Mičuda 87 platných hlasov