Flag Counter

Úvod / Samospráva / Voľby do orgánov samosprávy obce / Výsledky volieb 2018

Voľby 2018

Dňa 10.novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s výsledkami volieb v našej obci:

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 688 voličov, ktorí mali právo voliť.  Túto možnosť využilo 461 voličov, čo predstavuje 67 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Dušan Matejka ml.               148 platných hlasov

2. Vladimír Feketík                  104 platných hlasov

3. Ing. Tibor Kabzan                  99 platných hlasov

4. Ing. Dušan Repa                    78 platných hlasov

5. Ing. Zuzana Nickelová          26 platných hlasov

 

Za starostu obce bol zvolený:
Dušan Matejka ml. s počtom hlasov 148
.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Ing. Tibor Fronko                173

  2. Ján Kubáň                            158

  3. Ing. Zuzana Nickelová        146 

  4. Mgr. Zuzana Martikánová   145

  5. Tomáš Košo                         131

  6. Dana Matejková                   117

  7. Mgr. Alena Ridzoňová         116

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Tomáš Jurík                         114
  2. Mgr. Peter Tomčík               113
  3. Ing. Dušan Repa                  111      
  4. Ladislav Nemec                   110 
  5. PhDr. Ján Tomčík                105 
  6. Ing. Lenka Kováčiková          93          
  7. Jaroslav Repa                         92              
  8. Ing. Ivan Žikla                        90       
  9. Lukaš Šatek                            86     
10. Peter Líška                             83 
11. Jozef Harandza                       80

12. Igor Repa                                73

13. Ľudovít Olšovský                   72

14. Ľubomír Matejka                     65

15. Ing. Ľubomír Tomčík               64

16. Vladimír Repa                          32