Flag Counter

Úvod / Samospráva / Voľby do orgánov samosprávy obce / Výsledky volieb 2014

Voľby 2014

Dňa 15.novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s výsledkami volieb v našej obci:

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 669 voličov, ktorí mali právo voliť.  Túto možnosť využilo 458 voličov, čo predstavuje 68,46 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Vladimír Feketík               190 platných hlasov

2. Dušan Matejka                 147 platných hlasov

3. Miroslav Droppa                 54 platných hlasov

4. Ing. Zuzana Nickelová        34 platných hlasov

5. Ladislav Nemec                 19 platných hlasov

6. Vladimír Droppa                vzdal sa kandidatúry

 

Za starostu obce bol zvolený:
Vladimír Feketík s počtom hlasov 190
.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Ing. Tibor Fronko           201
  2. Vladimír Feketík            179
  3. Mgr. Peter Tomčík         155
  4. Dušan Matejka st.         152
  5. Ing. Zuzana Nickelová   146
  6. Jana Repová                138
  7. Ing. Ľubomír Tomčík     124

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Stanislav Španko         119     
  2. PhDr. Ján Tomčík         116         
  3. Peter Mestický             114      
  4. Pavel Kubík                 102     
  5. Líška Vladimír                97               
  6. Tomáš Jurík                  88           
  7. Juraj Skubík                  87                
  8. Martin Javorek               81        
  9. Pavel Rumanský            77          
10. Ing. Dušan Repa            64           
11. Peter Mrázik                   41      
12. Pavel Ďurička                 30