Flag Counter

Úvod / Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Starosta obce – Dušan Matejka – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – zverejnenie

 

Zákon o informáciách

POSTUP PRI REALIZÁCII zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ObceSvätý Kríž

Žiadateľom o sprístupnenie informácií je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá o informácie požiada na Obecnom úrade vo Svätom Kríži.

Žiadosť je možné podať:

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

Správne podaná žiadosť musí obsahovať:

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť: