Flag Counter

Úvod / Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu1.4 MB14.09.2022
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii30.2 KB07.02.2022
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín16.2 KB07.02.2022
Žiadosť o užívanie MZZO74.4 KB07.02.2022
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla22.6 KB07.02.2022
Žiadosť o určenie súpisného čísla23.9 KB07.02.2022
Žiadosť MZZO - povolenie stavby72.1 KB07.02.2022
Návrh-na-vydanie-kolaudačného rozhodnutia-pre-studňu15.9 KB04.02.2022
Žiadost-o-povolenie-vodnej-stavby14.9 KB04.02.2022
Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby89.5 KB11.11.2021
Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby 17.8 KB20.05.2020
Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác19.8 KB20.05.2020
Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - PRÍPOJKY18.3 KB20.05.2020
Žiadosť o uzavretie manželstva2.8 MB23.01.2017
Žiadosť o zápis do evidencie SHR46.4 KB14.10.2015
Priznanie PO7 MB17.01.2013
Priznanie FO8.1 MB17.01.2013
Priznanie k dani zo stavieb - viaceré účely72.1 KB23.11.2012
Priznanie k dani zo stavieb129.6 KB23.11.2012
Priznanie k dani za psa33.5 KB23.11.2012
Priznanie k dani z pozemkov39.2 KB23.11.2012
Priznanie k dani z bytov49.9 KB23.11.2012
Poučenie k vyplňeniu daňového priznania883.8 KB23.11.2012
Hlásenie k dani za ubytovanie 22.5 KB03.08.2012
Podklady k spracovaniu smútočnej rozlúčky 30.7 KB03.08.2012
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností 68.1 KB03.08.2012
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani 157.7 KB03.08.2012
Prehlásenie 23.6 KB03.08.2012
Splnomocnenie 24.1 KB03.08.2012
Vznik daňovej povinnosti k dani za psa 39.4 KB03.08.2012
Žiadosť o povolenie výkopových prác42.5 KB03.08.2012
Žiadosť o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie 27.1 KB03.08.2012
Žiadosť o pridelenie bytu 48.1 KB03.08.2012
Žiadosť o stavebné povolenie 51.2 KB03.08.2012
Žiadosť o záber verejného priestranstva25.6 KB03.08.2012