Flag Counter

Úvod / Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Podmienky OVS na prenájom nebytového priestoru obce225.7 KB25.07.2017
Zámer na prenájom nebytového priestoru obce - formou OVS137.2 KB25.07.2017
Zámer prenájmu z dôvodu hodného zreteľa429.7 KB21.07.2017
Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov21.8 KB18.07.2017
Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov130.4 KB18.07.2017
Pozvánka na OZ 5/2017, ktoré sa bude konať 19.07.2017 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.179 KB14.07.2017
Oznámenie o uložení zásielky785.8 KB11.07.2017
Pozvánka, Oznámenie o predložení správy - žiadosť o predloženie pripomienok - Program starostlivosti o lesy3.2 MB05.06.2017
Upozornenie - úplná uzávierka Strečno14.9 KB09.03.2017
Rozhodnutie ÚRSO cenová regulácia v tepelnej energetike2.7 MB13.01.2017
Potvrdenie o cene ÚRSO 2017-2021200.2 KB10.03.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK108.8 KB14.12.2016
Štandardy kvality vody954.2 KB15.11.2016
Tvoríme rozvoj Strednéh Liptova - Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020110 KB25.10.2016
Záverečný účet Obce Svätý Kríž 2015474.8 KB15.06.2016
Záverečný účet Obce Svätý Kríž 2015382.5 KB30.05.2016
PHSR ŽSK967.6 KB29.10.2015
Potvrdenie o cene URSO62.6 KB21.07.2015
Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Sv. Kríž28.7 KB13.06.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015113 KB30.05.2013
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví190.4 KB21.02.2013