Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for data/sk/dokumenty/vysledky_volieb_do_oso_2018__celkove-000-000.pdf in /home/svatykriz/public_html/content1.php on line 144
Návrh VZN o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Flag Counter

Úvod / Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž.

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž


 Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 1výkaz výmer 2výkaz výmer 3

 

 

 

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Pozvánka na OZ 7/2019180.3 KB23.04.2019
Verejná vyhláška481.5 KB02.04.2019
Zámer výpožičky pre OŠK Svätý Kríž340.3 KB30.03.2019
Verejná vyhláška2.8 MB26.03.2019
Pozvánka na OZ 5/2019177.1 KB22.03.2019
Správne konanie výrub drevín127.9 KB22.03.2019
Eurovoľby - oznámenie adries na doručovanie, ...146.7 KB20.03.2019
Pozpis plôch - Voľby do Europarlamentu211 KB20.03.2019
Adresa na doručovanie žiadosti o HL - Voľby do Európskeho palamentu130.4 KB20.03.2019
Verejná vyhláška47.4 KB07.03.2019
Správne konanie výrub drevín130.2 KB06.03.2019
Pozvánka na OZ 4/2019177.5 KB05.03.2019
Úroveň vytriedenia odpadov84.2 KB28.02.2019
Pozvánka na OZ 3/2018179.9 KB22.02.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta62.3 KB20.02.2019
Vyhradenie plochy na vylepovanie plagátov210.9 KB20.02.2019
Adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz24.6 KB12.02.2019
Informácia pre voliča - Voľby do Europarlamentu28.3 KB06.02.2019
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu146.3 KB04.02.2019
Určenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do krskovej volebnej komisie122.3 KB25.01.2019
Utvorenie okrskova určenie volebnej miestnosti - Voľby prezidenta SR99.6 KB25.01.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Urban Miroslav26.7 KB21.01.2019
Návrh VZN 1/2019163 KB21.01.2019
Pozvánka na OZ 2/2019, ktoré sa bude konať 23.01.2019 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.177.3 KB18.01.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Muchý Richard20.8 KB14.01.2019
Vyhlásenie volieb prezidenta SR146.9 KB11.01.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019145.4 KB03.12.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Urban Miroslav139 KB23.11.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Muchý Richard136.5 KB20.11.2018
Výsledky volieb do OSO 2018 - celkové0 MB11.11.2018
Výsledky volieb do OSO 2018142.2 KB11.11.2018
Návrh rozpočtu 20194.5 MB09.10.2018
Vyhlásenie výberového kanania - riaditeľ/ka školy1.8 MB01.10.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..409.4 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..392.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..393.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.1 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.9 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.8 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.5 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..402.1 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..395 KB15.08.2018
Záverečný účet345.1 KB12.06.2018
Prevod majetku obce159.7 KB06.06.2018
Rozsudok 3To/117/2016110.4 KB23.11.2017
Rozhodnutie ÚRSO cenová regulácia v tepelnej energetike2.7 MB13.01.2017
Potvrdenie o cene ÚRSO 2017-2021200.2 KB10.03.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK108.8 KB14.12.2016
Štandardy kvality vody954.2 KB15.11.2016
Tvoríme rozvoj Strednéh Liptova - Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020110 KB25.10.2016
PHSR ŽSK967.6 KB29.10.2015
Potvrdenie o cene URSO62.6 KB21.07.2015
Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Sv. Kríž28.7 KB13.06.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015113 KB30.05.2013
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví190.4 KB21.02.2013