Flag Counter

Úvod / Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž.

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž


 Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 1výkaz výmer 2výkaz výmer 3

 

 

 

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019145.4 KB03.12.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Urban Miroslav139 KB23.11.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Muchý Richard136.5 KB20.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce OZ 12/2018, ktoré sa bude konať 10.12.2018 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.177.6 KB16.11.2018
Verejná vyhláška RD Lazisko - Panská záhrada SO 071.4 MB14.11.2018
Verejná vyhláška RD Lazisko - Panská záhrada SO 01, SO 021.6 MB14.11.2018
Výsledky volieb do OSO 2018 - celkové152.9 KB11.11.2018
Výsledky volieb do OSO 2018142.2 KB11.11.2018
Pozvánka na OZ 11/2018, ktoré sa bude konať 08.11.2018 v zasadačke obecného úradu o 15.00 hod.177.6 KB02.11.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Muchý Richard25.2 KB15.10.2018
Návrh rozpočtu 20194.5 MB09.10.2018
Verejná vyhláška RD Lazisko - Panská záhrada SO 07170 KB05.10.2018
Verejná vyhláška RD Lazisko - Panská záhrada SO 01177.7 KB05.10.2018
Verejná vyhláška Stredoslovenská distribučná a. s.1.4 MB05.10.2018
Návrh VZN - o čistote a o ochrane verejnej zelene158.1 KB05.10.2018
Dočasná úradná tabuľa - výzva verejnou vyhláškou6.6 MB04.10.2018
Vyhlásenie výberového kanania - riaditeľ/ka školy1.8 MB01.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce137.3 KB28.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ145.9 KB28.09.2018
Rozpis plôch na vylepovanie volebných plagátov210.6 KB27.09.2018
Oznámenie o uložení zásielky Mikuľák Peter492.5 KB26.09.2018
Oznámenie zapisovateľa MVK + telefónne číslo138.2 KB10.09.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Muchý Richard496.4 KB31.08.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva178.3 KB27.08.2018
Menovanie zapisovateľa MK137 KB23.08.2018
Adresa na doručovanie oznámenia130 KB23.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..409.4 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..392.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..393.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.1 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.9 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.8 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.5 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..402.1 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..395 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..383.7 KB07.08.2018
Verejná vyhláška Stredoslovenská distribučná a. s.1.1 MB06.08.2018
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena 788.5 KB02.08.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Urban Miroslav26.6 KB18.07.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Muchý Richard26.4 KB18.07.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov127.4 KB12.07.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov obce131.7 KB12.07.2018
Rozhodnutie predsedu vlády o vyhlásení volieb130.1 KB12.07.2018
Informácie pre voliča154 KB12.07.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku418.9 KB10.07.2018
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku386.8 KB10.07.2018
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce384.5 KB10.07.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 201836.9 KB09.07.2018
Záverečný účet345.1 KB12.06.2018
Prevod majetku obce159.7 KB06.06.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Šatne TJ1.7 MB31.05.2018
Rozsudok 3To/117/2016110.4 KB23.11.2017
Oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Svätý Kríž75.3 KB09.08.2017
Rozhodnutie ÚRSO cenová regulácia v tepelnej energetike2.7 MB13.01.2017
Potvrdenie o cene ÚRSO 2017-2021200.2 KB10.03.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK108.8 KB14.12.2016
Štandardy kvality vody954.2 KB15.11.2016
Tvoríme rozvoj Strednéh Liptova - Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020110 KB25.10.2016
PHSR ŽSK967.6 KB29.10.2015
Potvrdenie o cene URSO62.6 KB21.07.2015
Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Sv. Kríž28.7 KB13.06.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015113 KB30.05.2013
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví190.4 KB21.02.2013