Flag Counter

Úvod / Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž.

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž


 Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 1výkaz výmer 2výkaz výmer 3

 

 

 

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Kominárstvo529.9 KB14.10.2019
Výkup papiera883.2 KB14.10.2019
Medveď hnedý858.9 KB14.10.2019
Územný plán zóny Trnovecká zátoka4.4 MB08.10.2019
doplnenia k územnému plánu Dúbrava1.9 MB08.10.2019
Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov277 KB30.09.2019
Október mesiac úcty voči starším136.2 KB27.09.2019
Pozvánka na OZ č.13/2019740.9 KB20.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov150.5 KB13.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov10.8 MB13.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov535.7 KB13.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov27.6 KB13.09.2019
Zámer na prenájom nehnuteľnosti Svätý Kríž 309 - BAR777.1 KB06.09.2019
Pozvánka na OZ č.12/2019701.7 KB30.08.2019
Správne konanie - výrub drevín130.2 KB14.08.2019
Oznámenie o uložení zásielky22.1 KB12.08.2019
OZNAM - zmena času zasadnutia OZ121.7 KB12.08.2019
Pozvánka OZ 11/2019179.1 KB09.08.2019
Oznámenie o uložení zásielky24.7 KB01.08.2019
Návrh VZN 2/2019163.1 KB01.08.2019
návrh VZN 2/2019163 KB31.07.2019
Správne konanie - výrub drevín130.4 KB31.07.2019
Pozvánka na OZ 10/2019 71.2 KB26.07.2019
VV Daňový úrad52.3 KB25.07.2019
VV Daňový úrad50.1 KB25.07.2019
Oznámenie o uložení zásielky24.9 KB04.07.2019
Pozvánka na OZ 9/2019 26.06.2019183.2 KB21.06.2019
Návrh VZN158.2 KB13.06.2019
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu16.3 KB07.06.2019
Záverečný účet75.5 KB07.06.2019
Oznámenie o uložení zásielky26.2 KB30.05.2019
Verejná vyhláška43.4 KB29.05.2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019144.9 KB24.05.2019
Oznámenie o doručení zásielky30.2 KB15.05.2019
Verejná vyhláška591.5 KB10.05.2019
Oznámenie o uložení zásielky25.5 KB02.05.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu56.6 KB25.04.2019
Verejná vyhláška481.5 KB02.04.2019
Zámer výpožičky pre OŠK Svätý Kríž340.3 KB30.03.2019
Úroveň vytriedenia odpadov84.2 KB28.02.2019
Návrh rozpočtu 20194.5 MB09.10.2018
Vyhlásenie výberového kanania - riaditeľ/ka školy1.8 MB01.10.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..409.4 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..392.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..393.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.1 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.9 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.8 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.5 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..402.1 KB15.08.2018
Záverečný účet345.1 KB12.06.2018
Prevod majetku obce159.7 KB06.06.2018
Rozsudok 3To/117/2016110.4 KB23.11.2017
Rozhodnutie ÚRSO cenová regulácia v tepelnej energetike2.7 MB13.01.2017
Potvrdenie o cene ÚRSO 2017-2021200.2 KB10.03.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK108.8 KB14.12.2016
Štandardy kvality vody954.2 KB15.11.2016
Tvoríme rozvoj Strednéh Liptova - Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020110 KB25.10.2016
PHSR ŽSK967.6 KB29.10.2015
Potvrdenie o cene URSO62.6 KB21.07.2015
Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Sv. Kríž28.7 KB13.06.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015113 KB30.05.2013
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví190.4 KB21.02.2013