Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for data/sk/dokumenty/oznam__cyklisticke_preteky_&quotokolo_slovenska_2021&quot-003-745.pdf in /home/svatykriz/public_html/content1.php on line 144

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for data/sk/dokumenty/sprava_o_hodnoteni_strategickeho_dokumentu_&quotstrategia_udrzatelneho_rozvoja_dopravy_a_mobility_zsk&quot_ziadost_o_stanovisko-003-597.pdf in /home/svatykriz/public_html/content1.php on line 144
Návrh VZN o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Flag Counter

Úvod / Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Slovak Telekom a.s., Bajkalská28  817 62 Bratislava,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh na vydanie roztrodnutia o umiestnení stavby

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž.

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž


 Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: 

Výstavba kotolne v objekte pre komunitnú činnosť Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer 1výkaz výmer 2výkaz výmer 3

 

 

Výzva na predloženie ponuky. Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z.: 

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej  a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž 

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky:

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž - Obstaranie didaktických pomôcom, nábytku a IKT do polytechnickej, biologickej a fyzikálnej učebne výzva

Zverejnené: 11.03.2020

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku:

Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž

 

 Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku s nízkou hodnotou:

Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer

Príloha: návrh zmluvy

Zverejnené: 03.01.2020

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
OZNAM - čiastočná uzávierka cesty 1/18 v k.ú. Ľubeľa, Dúbrava, Gôtovany, Svätý Kríž, Galovany, Benice a Palúdzka645.4 KB02.02.2023
Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Svätý Kríž1.2 MB31.01.2023
Pozvánka na OZ 1/2023 na dňa 25.01.2023355.6 KB21.01.2023
Verejná vyhláška - 282 - Stránska Chrasť, rozšírenie NNK501 KB16.01.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠKD a ŠJ so sídlom v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž, správu objektu MŠ a záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území Obce Sv1.2 MB11.01.2023
Sumár rozpočtov obce Svätý Kríž na roky 2023 - 2025133.8 KB31.12.2022
Rozpočet na rok 2023 a roky 2024,2025304.2 KB31.12.2022
Pozvánka na OZ 12/2022 na dňa 30.12.2022234.9 KB26.12.2022
Oznámenie o prerušení distribucie elektriny 11.1.2023 od 7,40 - 14,00 hod.401.9 KB19.12.2022
VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady130.3 KB16.12.2022
Sumár rozpočtov obce Svätý Kríž na roky 2023 - 2025133.8 KB15.12.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025293.8 KB15.12.2022
VZN 5-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení (MŠ, ŠKD, ŠJ)v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Kríž1.3 MB15.12.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na dňa 11.01.2023 od 7,40 hod. - 14,00 hod.720.8 KB14.12.2022
Pozvánka na OZ 11/2022 na dňa 15.12.2022250.3 KB11.12.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania 719.7 KB08.12.2022
Oznámenie o preušení distribúcie elektriny na dňa 8.12.2022 od 7,30 hod do 18,00 hod.637.3 KB05.12.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na dňa 6.12.2022 od 7,15 hod. do 10,15 hod.445.3 KB05.12.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na dňa 6.12.2022 od 14,30 hod. - 17,30 hod.443.7 KB05.12.2022
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu327.4 KB02.12.2022
ZMENA - otváracie hodiny Obecného úradu184 KB02.12.2022
Pozvánka na Mikuláša - 9.12.2022 o 16,30 hodine5.1 MB01.12.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 01.12.2022723.7 KB30.11.2022
Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie vody verejnou kanalizáciou284.4 KB30.11.2022
Návrh Vzn č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady3.4 MB29.11.2022
návrh VZN 5-2022_o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení (Materská škola, Školský klub detí, školská jedáleň) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svät95.5 KB29.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži242.8 KB23.11.2022
Oznámenie o doručení písomnej zásielky - Richard Muchy149.8 KB18.11.2022
Oznámenie o doručení úradnej zásielky - Dušan Kreva202.9 KB18.11.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž na I.polrok 2023408.1 KB18.11.2022
Oznámenie o doručení písomnej zásielky - Rudolf Horanský163.4 KB02.11.2022
VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení ( MŠ, ŠKD, ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Kríž1.3 MB27.10.2022
Pozvánka na OZ 9/2022 dňa 26.10.2022276 KB21.10.2022
Zverejnenie návrhu na vydanie ÚR187.6 KB14.10.2022
Oznámenie o zrušení OZ 9/2022124.8 KB12.10.2022
Pozvánka na OZ 9/2022 dňa 12.10.2022207.4 KB07.10.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.10.2022491.2 KB04.10.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení správneho konania229.7 KB03.10.2022
Oznámenie o doručení úradnej zásielky - Dušan Kreva206.4 KB29.09.2022
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň- oznámenie a poučenie89.6 KB28.09.2022
Pozvánka na OZ 8/2022 dňa 27.09.2022319.9 KB23.09.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru750.5 KB31.08.2022
Oznámenie o doručení súdnych písomnosti - Dušan Kreva , 21C/38/2021170.3 KB30.08.2022
Oznámenie o listovej zásielke - Dušan Kreva160.6 KB30.08.2022
OZNAM - zmeny CP PAD od 5.9.2022911.1 KB30.08.2022
Výzva na voľbu členov do Rady školy pri Základne škole s materskou školou184, 032 11 Svätý Kríž292.3 KB23.08.2022
Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk66.5 KB16.08.2022
POZVÁNKA - Združenie urbárnikov a komposesorátnikov Galovany266.6 KB10.08.2022
Návrh VZN č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste82.6 KB01.08.2022
Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení (Materská škola, Školský klub detí, ˇškolská jedáleň) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce94.3 KB01.08.2022
Náveh VZN č. 2/2022 o určení spádovej materskej školy27.5 KB01.08.2022
Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie79.8 KB25.07.2022
Pozvánka na OZ 8/2022 na dňa 26.07.2022243.7 KB22.07.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.08.2022733.1 KB20.07.2022
INFLAČNÁ POMOC24.5 KB18.07.2022
Oznámenie o doručení listovej zásielky - Richard Muchy145.4 KB06.07.2022
Verejná Vyhláška - OU - TN-OOP3-2022/019946-063310 KB01.07.2022
Pozvánka na OZ 7/2022 na dňa 30.06.2022289.7 KB25.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí50.7 KB24.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov54.8 KB24.06.2022
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie MsÚ/ÚR a SP/2022/3869-3/TBo4.2 MB22.06.2022
NÁVRH Záverečný účet obce Svätý Kríž za rok 20217.3 MB15.06.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania , MsÚ/ÚR a SP 2022/4089-3/TBo895.9 KB15.06.2022
Oznámenie Slovenského poľovníckeho zväzu PZ Siná so sídlom v Lazisku60.4 KB14.06.2022
Oznámenie o doručení súdnych písomnosti - Dušan Kreva163.9 KB07.06.2022
Zámer nájmu nehnuteľného majetku obce406.6 KB02.06.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Richard Muchy332.1 KB01.06.2022
Pozvánka na OZ 6/2022 na dňa 30.05.2022240.7 KB26.05.2022
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa383.9 KB24.05.2022
Oznámenie o doručení zásielky - Richard Muchy144.1 KB16.05.2022
Verejná vyhláška OU-LM-OSZP - 2022/03666-7/Lo5.1 MB16.05.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, MsÚ/ÚR a SP 2022/3869-2/TBo893.8 KB12.05.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž na II.polrok 2022382.7 KB06.05.2022
Pozvánka na OZ 5/2022 na dňa 10.05.2022350.5 KB06.05.2022
Oznámenie o doručení úradnej zásielky Dušan Kreva159.6 KB02.05.2022
Zber elektroodpadu 24.05.2022271.6 KB28.04.2022
MIMORIADNA ZMENA CP PAD OD 01.05.2022, prvádzka LM909.5 KB26.04.2022
Zrušenie OZ 4/2022 132 KB25.04.2022
Pozvánka na OZ 4/2022 na dňa 27.04.2022342 KB23.04.2022
Výkup papiera 05.04.2022- 15,20-15,30 hod.257.3 KB04.04.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- Richard Muchy312 KB04.04.2022
Dobrý projekt lepší Kraj 332.5 KB30.03.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na dňa 07.04.2022431.2 KB29.03.2022
Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň- oznámenie a poučenie86.2 KB29.03.2022
Oznámenie o doručení úradnej zásielky - A.Štetková153.5 KB29.03.2022
Oznámenie o doručení úradnej zásielky - Dušan Kreva155.2 KB29.03.2022
Verejná vyhláška OU-LM-OSZP-2022/003666-00275.9 KB29.03.2022
Zrušenie OZ 3/2022 143.4 KB28.03.2022
Pozvánka na OZ 3/2022 na dňa 30.03.2022350.7 KB26.03.2022
Prepojenie vlastnej studne s verejným vodovodom je zakázané, hrozí zdravotné riziko 154.7 KB22.03.2022
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 20225.4 MB21.03.2022
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE, MsÚ/ÚRaSP2022/247-3/TBo329.4 KB16.03.2022
Upozornenie pre chovateľov ošípaných a pre ostatnú verejnosť110.5 KB14.03.2022
Zastavme šírenie afrického moru ošípaných!136.8 KB14.03.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielaky -Rudolf Horanský, 07.03.2022148.5 KB08.03.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielaky - Richard Muchy 04.03.2022148.2 KB04.03.2022
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová199.7 KB01.03.2022
Oznámenie o úradnej zásielke - Dušan Kreva 01.03.2022157.1 KB01.03.2022
VZN č. 1 - 2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži131.8 KB24.02.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Richar Muchy339.4 KB22.02.2022
Pozvánka na OZ 2/2022 dňa 23.02.2022357.3 KB18.02.2022
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby324.6 KB11.02.2022
Oznam o zmene cien vodného a stočného116.6 KB09.02.2022
LVS - Rozhodnutie č. 0012 2022 V zo dňa 01. 02. 20225243.2 KB09.02.2022
Oznámenie o uložení zásielky Dušan Kreva 28.01.2022148.8 KB31.01.2022
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak 28.01.2022140.3 KB31.01.2022
Oznámenie SMART koncepcia ŽSK 202142.4 KB27.01.2022
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠKD a ŠJ v obci Svätý Kríž1.1 MB26.01.2022
Pozvánka na OZ 1/2022 na dňa 26.01.2022280.9 KB21.01.2022
Verejná vyhláška MsÚ/ÚR a SP /2021/6930-3/TBo494.6 KB14.01.2022
Pozvánka OZ 12/2021 dňa 29.12.2021213.1 KB22.12.2021
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady130 KB16.12.2021
VZN č.3/2021 o určení miestneho poplatku za rozvoj118.7 KB16.12.2021
Pozvánka OZ 11/2021 dňa 16.12.2021379.4 KB10.12.2021
Verejná vyhláška MsÚ/ÚRaSP 2021/7130-2/TBo129.8 KB10.12.2021
Verejná vyhláška MsÚ/ÚRaSP/2021/5075-5/TBo480.4 KB08.12.2021
Mikuláš 5.12.2021112.3 KB02.12.2021
Návrh rozpočtu Obce Svätý Kríž 20223 MB01.12.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchy 30.11.202174.9 KB30.11.2021
Návrh VZN Obce Svätý Kríž č.5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž87.4 KB29.11.2021
Režim obecného úradu a úradné hodiny68.1 KB26.11.2021
25. november - Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách 7.5 MB25.11.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak 24.11.2021409.6 KB24.11.2021
ZRUŠENIE OZ 10/202198.8 KB24.11.2021
Pozvánka OZ 10/2021 dňa 24.11.2021964.1 KB19.11.2021
Verejná vyhláška MsÚ/ÚRaSP2021/6930-2/TBo250.6 KB18.11.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž za I.polrok 202268.5 KB15.11.2021
Verejná vyhláška - MsÚ/ÚRaSP2021/4854-3/TBo9.8 MB10.11.2021
Verejná vyhláška375.6 KB04.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente ŽSK 218.8 KB02.11.2021
Návrh VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady3.9 MB28.10.2021
Návrh VZN č.3/2021 o určení miestneho poplatku za rozvoj1.3 MB28.10.2021
Pozvánka OZ 9/2021 1.1 MB22.10.2021
Zber elektroodpadu - 26.10.2021843.7 KB22.10.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak410.6 KB11.10.2021
VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení (MŠ,ŠKD,ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Kríž3.8 MB30.09.2021
Oznámenie o vydávaní naturálií za prenájom pôdy502.7 KB27.09.2021
Pozvánka OZ 8/20211.8 MB24.09.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak195.3 KB22.09.2021
Verejná vyhláška OZO141.2 KB19.09.2021
OZNAM - Cyklistické preteky "OKOLO SLOVENSKA 2021"0 MB14.09.2021
Verejná vyhláška1.5 MB30.08.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchy991.4 KB24.08.2021
Oznámenie o uložení zásielky Anna Štetková500.6 KB24.08.2021
Zhromaždenie vlastníkov - Mošnica1.1 MB11.08.2021
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby4.2 MB05.08.2021
Návrh VZN č. 2/20214 MB30.07.2021
Oznámenie Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK578.4 KB29.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Anna Štetková85.6 KB27.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak86.2 KB27.07.2021
Pozvánka OZ 6/2021734.8 KB24.07.2021
Verejná vyhláška86.3 KB22.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Martina Mariaková84.6 KB22.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchy91.9 KB22.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak88.3 KB19.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak86.9 KB14.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchý88.5 KB08.07.2021
Pozvánka OZ 5/2021767.3 KB03.07.2021
Verejná vyhláška436 KB02.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak84.9 KB30.06.2021
Pozvánka OZ 4/2021713.4 KB26.06.2021
Oznámenie o uložení zásielky Radoslav Horanský88.1 KB24.06.2021
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020488.9 KB14.06.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak86.4 KB14.06.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak82.8 KB07.06.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak85.4 KB07.06.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchy83.5 KB01.06.2021
Verejná vyhláška178.3 KB31.05.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž za II.polrok 202157.3 KB24.05.2021
Pozvánka OZ 3/2021565.9 KB23.05.2021
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 16.06.2021195.6 KB19.05.2021
Verejná vyhláška79.6 KB19.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky Dušan Kreva92.9 KB17.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Mikuš92.6 KB17.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak90.9 KB17.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchý92.7 KB17.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky Richard Muchý93.3 KB17.05.2021
Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži25.7 KB13.05.2021
Uznesenie vlády SR č. 215 / 2021 predĺženie núdzového stavu369.1 KB27.04.2021
Uznesenie vlády SR č. 203 / 2021 365.9 KB18.04.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/20212.8 MB13.04.2021
Verejná vyhláška787.8 KB12.04.2021
Prerušenie dodávky elektrickej energie725.4 KB03.04.2021
Uznesenie vlády SR č. 176 / 2021 výnimky293.6 KB02.04.2021
Uznesenie vlády SR č. 173 / 2021287.6 KB02.04.2021
Uznesenie vlády SR č. 160 / 2021 predĺženie zákazu vychádzania350 KB02.04.2021
Orálna vakcinácia líšok552.8 KB01.04.2021
Pozvánka OZ 2/2021644.1 KB27.03.2021
Pozvánka OZ 1/2021608.5 KB07.03.2021
PZ Siná - Oznam - náhrady112.5 KB25.02.2021
Správne konanie - výrub drevín99 KB24.02.2021
Správne konanie - výrub drevín96.8 KB24.02.2021
Správne konanie - výrub drevín95.1 KB24.02.2021
Stavebné povolenie 545.7 KB03.02.2021
Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži163.3 KB19.01.2021
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK84 KB13.01.2021
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 15.1.2021- Nebude1 MB13.01.2021
Uznesenie vlády SR č 1/2021307.9 KB08.01.2021
Uznesenie vlády SR č 808_2020 z 31122020 - zmena opatrení od 1. januara 2021-1174.4 KB04.01.2021
Núdzový stav sa predlžuje310.1 KB30.12.2020
Vyhláška RUVZ Liptovský Mikuláš od 23.12.2020207.6 KB24.12.2020
Výzva SSD na výrub stromov a porastov819.6 KB17.12.2020
VZN č.7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO110.8 KB16.12.2020
VZNč.6/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce125.7 KB16.12.2020
Informovanie - GDPR ochrana osobných údajov1.1 MB14.12.2020
Pozvánka OZ 10/2020550.5 KB11.12.2020
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustcnie od ústneho pojednávania.115.6 KB02.12.2020
Sumár návrhov rozpočtov obce Svätý Kríž na roky 2021 - 2023189.6 KB27.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023251.5 KB27.11.2020
Návrh VZN č.7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO111.3 KB23.11.2020
Návrh Záverečného účtu za rok 2019410.7 KB20.11.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž na I.polrok 202133.3 KB20.11.2020
Návrh VZN č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadni na území obce127.8 KB20.11.2020
Vyhláška ÚVZ SR od 16.11.2020342.8 KB16.11.2020
Pozvánka na OZ č. 09/2020189.3 KB14.11.2020
Núdzový stav predĺžený 192.9 KB11.11.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie304.3 KB04.11.2020
Uznesenie vlády č. 693202.9 KB29.10.2020
Oznámenie o posudzovaní vplyvov ŽSK33.9 KB29.10.2020
Pozvánka na OZ č. 08/2020502.6 KB25.10.2020
Usmernenie OÚ Žilina pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva415.1 KB24.10.2020
Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu.205.9 KB24.10.2020
Správne konanie - výrub drevín56.5 KB06.10.2020
Vyhlásenie núdzového stavu od 1.10.2020285.7 KB01.10.2020
Pozvánka na OZ č. 07/2020589.6 KB23.09.2020
LVS a.s.-Oznam pre obyvateľov 770.1 KB23.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky Mária Horanská190.1 KB23.09.2020
Vakcinácia líšok - JESEŇ 2020580 KB22.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak323.5 KB16.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Mikuš55.5 KB16.09.2020
Výkup papiera Ľupčianka157.2 KB16.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak35.3 KB09.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Mikuš223.4 KB04.09.2020
Verejná vyhláška o prerušení stavebného konania1.5 MB02.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Mikuš105.1 KB14.08.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Mikuš309.7 KB06.08.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Mikuš267.5 KB04.08.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 04.09.2020731.4 KB28.07.2020
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak192.4 KB22.07.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu123.3 KB15.07.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.08.2020720.3 KB15.07.2020
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak95.9 KB15.07.2020
Odstávka pitnej vody 21.07.2020101.5 KB08.07.2020
VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadni na území obce8.3 MB30.06.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu125.3 KB26.06.2020
Pozvánka na OZ 6/2020179.2 KB25.06.2020
Oznámenie - Slovenská pošta na deň 23.06.2020510.8 KB18.06.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.06.2020720.4 KB18.06.2020
Pozvánka- Združenie urbárnikov a komposesorátnikov Galovany682.9 KB16.06.2020
Oznámenie o začiatk prác - havária odkaliska1.9 MB15.06.2020
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - Kráľ700 KB09.06.2020
VZN č. 4/2020 o Prevádzkovaní Domu smútku a pohrebiska Šura v obci Svätý Kríž10.7 MB09.06.2020
VZN č. 3 - 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži2.9 MB09.06.2020
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ, ŠKD a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Kríž2.8 MB09.06.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.06.2020734.3 KB08.06.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.06.2020737.2 KB08.06.2020
Správne konanie - výrub drevín702.8 KB05.06.2020
Zrušenie trvalých pobytov200.1 KB05.06.2020
Pozvánka na OZ č. 05/202098.8 KB04.06.2020
Návrh VZN 5/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce123.5 KB01.06.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Kapko1.2 MB01.06.2020
Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ovšiak104 KB28.05.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž na II.polrok 20201 MB25.05.2020
Oznámenie SPZ Poľovníckeho združenia Chabenec 875.5 KB25.05.2020
Zámer na prenájom nebytových priestorov polyfunkčného bytového domu s.č. 111.9 MB22.05.2020
NÁVRH VZN č. 4/2020 o Prevádzkovaní Domu smútku a pohrebiska Šura v obci Svätý Kríž12.7 MB22.05.2020
Zber elektroodpadu v obci866.7 KB21.05.2020
Správne konanie k výrubu drevín 01.06.2020913.9 KB20.05.2020
Verejná vyhláška - Stavebné úpravy rodinného domu č.326.2 MB18.05.2020
Pozvánka na OZ č. 04/2020 899.3 KB15.05.2020
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Ovšiak Lukáš20.6 KB13.05.2020
Návrh VZN č. 3 - 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži3.7 MB22.05.2020
Návrh VZN 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, školského klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž3.1 MB22.05.2020
Pozvánka OZ 3/2020 dňa 06.05.202091.9 KB01.05.2020
Návrh VZN 5/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce106.2 KB29.04.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.04.20201.8 MB28.04.2020
POzvánka na OZ č. 03/2020882.5 KB24.04.2020
Verejná vyhláška - Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž106.3 KB24.04.2020
Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"- žiadosť o stanovisko0 MB20.04.2020
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojdnávania212.8 KB20.04.2020
Zápis do 1. ročníka14.8 KB14.04.2020
POZOR ! Oznam o samoodpočtoch - LVS146.4 KB08.04.2020
Ochrana lesov pred požiarmi 20205.6 MB08.04.2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 07.04.20202 MB06.04.2020
Odbor prevencie kriminality - Seniori1.2 MB06.04.2020
Zápis do MŠ46.2 KB14.04.2020
Verejná vyhláška225.5 KB03.04.2020
Oznam chovateľom oviec272.9 KB02.04.2020
Oznámenie vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie561.1 KB02.04.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy 1 etapa 1/18 Ľubeľa-LM - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti1.9 MB31.03.2020
Farské oznamy 23.3-29.3.2020821.9 KB23.03.2020
Koronavírus a nakladanie s odpadmi180.4 KB20.03.2020
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov604.3 KB19.03.2020
Pomoc sebe a druhým COVID-19287.3 KB19.03.2020
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19339.8 KB19.03.2020
Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19341.9 KB19.03.2020
10 odporúčaní keď ste doma COVID-19304.7 KB19.03.2020
Zrušenie zhromaždenia PS Mošnica1.6 MB18.03.2020
Správne konanie - výrub drevín 1.4 MB13.03.2020
Oznámenie - Poľovnícky revír Siná1.1 MB12.03.2020
OZNAM cirkevného zboru ECAV948.5 KB12.03.2020
Oznam o doručení listu522.1 KB12.03.2020
Zrušenie valného zhromaždenia 668.6 KB11.03.2020
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE zákaz verejných podujatí1.7 MB10.03.2020
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE izolácie v domácom prostredí2.8 MB10.03.2020
Správne konanie k výrubu drevín 13.3.20201.6 MB05.03.2020
9.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku1.6 MB02.03.2020
8.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku829.1 KB02.03.2020
7.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku823.4 KB02.03.2020
6.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku767.8 KB02.03.2020
5.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku835.4 KB02.03.2020
4.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku773.8 KB02.03.2020
3.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku758.4 KB02.03.2020
2. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku943.9 KB02.03.2020
1.Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku933.3 KB02.03.2020
POZOR - Prevencia koronavírusu3.2 MB29.02.2020
VZN č.1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ,ŠKD a ŠJ so sídlom na území obce Svätý Kríž, správu objektu MŠ a záuýjmovú činnoísť detí éod 5 -15 rokov s trvalým pobytom na území obce Svätý Kríž2.5 MB24.02.2020
Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastníkov - PS Mošnica1.8 MB17.02.2020
Pozvánka 02/2020 932.9 KB15.02.2020
Schôdza urbárnikov - Galovany 14.3.2020761.4 KB12.02.2020
Výzva občanom - seniorom1.7 MB05.02.2020
Fašiangy 15.02.20201.1 MB05.02.2020
Odmena zástupcu starostu526.2 KB04.02.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu128.4 KB03.02.2020
VZN č.1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠKD a ŠJ so sídlom na území obce Svätý Kríž, správu objektu MŠ a záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Svätý Kríž na rok 20203.2 MB23.01.2020
VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, školského klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž3.1 MB23.01.2020
Správne konanie k výrubu drevín2.3 MB20.01.2020
Pozvánka na OZ č. 1/2020724.4 KB17.01.2020
Pozvánka na Valentínsky ples 15.02.2020172.5 KB14.01.2020
Pozvánka na divadelné predstavenie4.2 MB13.01.2020
OZNAM- Očná optika638.7 KB13.01.2020
Výzva na predkladanie ponúk 148.5 KB03.01.2020
SILVESTER778.3 KB30.12.2019
FArské oznamy 23.12.-29.12.2019854.2 KB23.12.2019
Výsledky analýzy arzénu a antimónu vo vode zo studní553.9 KB20.12.2019
Pozvánka na OZ č. 18/2019821.7 KB19.12.2019
Pozvánka na OZ č. 17/2019804.9 KB13.12.2019
Čistenie brehov, záhrad, pozemkov od kalov 733.3 KB06.12.2019
Oznámenie o odoberení vzoriek vody 655.4 KB06.12.2019
Kontrola studní572 KB05.12.2019
Mikuláš188.9 KB05.12.2019
Zmena otvaracích hodín - zberný dvor199.2 KB04.12.2019
Vianočné popoludnie s kultúrnym programom188.6 KB04.12.2019
Zámer na prenájom nebytových priestorov polyfunkčného bytového domu s.č. 111.5 MB04.12.2019
Sumár rozpočtov 2020-20222 MB03.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021 20224.6 MB03.12.2019
VZN č. 5/2019 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Svätý Kríž107.4 KB03.12.2019
VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady102.4 KB03.12.2019
POzvánka na OZ č. 16/2019934.7 KB28.11.2019
Upozornenie pre občanov516.9 KB26.11.2019
Oznámenie o pošte 494.5 KB26.11.2019
POzvánka na OZ č. 15/2019908.9 KB22.11.2019
Poďakovanie574 KB15.11.2019
Správne konanie - výrub drevín812 KB15.11.2019
Správne konanie - výrub drevín812 KB15.11.2019
Meteorologická výstraha 12.11.2019-13.11.2019822.7 KB12.11.2019
Verejné ospravedlnenie705.5 KB12.11.2019
Upozornenie občanov na výskyt medveďa hnedého1.3 MB12.11.2019
Štatút Obce Svätý Kríž - návrh413.7 KB11.11.2019
VZN č. 62019 o nakladaní s odpadmi 105.9 KB11.11.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Kríž na I.polrok 20201.1 MB11.11.2019
Správa bytov579.5 KB11.11.2019
Návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady109.4 KB08.11.2019
Návrh VZN č. 5/2019 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Svätý Kríž108.6 KB08.11.2019
Upozornenie občanov PZ1.1 MB07.11.2019
Návrh VZN 4/20192.3 MB06.11.2019
Oznámenie o pošte475.8 KB06.11.2019
Oznámenie o pošte475.1 KB06.11.2019
Verejná vyhláška Slovak Telecom476 KB05.11.2019
Zmena otvaracích hodín - zberný dvor715.8 KB05.11.2019
Pozvánka na OZ č. 14/2019734.8 KB25.10.2019
Kominárstvo529.9 KB14.10.2019
Výkup papiera883.2 KB14.10.2019
Medveď hnedý858.9 KB14.10.2019
Územný plán zóny Trnovecká zátoka4.4 MB08.10.2019
doplnenia k územnému plánu Dúbrava1.9 MB08.10.2019
Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov277 KB30.09.2019
Október mesiac úcty voči starším136.2 KB27.09.2019
Pozvánka na OZ č.13/2019740.9 KB20.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov150.5 KB13.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov10.8 MB13.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov535.7 KB13.09.2019
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov27.6 KB13.09.2019
Zámer na prenájom nehnuteľnosti Svätý Kríž 309 - BAR777.1 KB06.09.2019
Pozvánka na OZ č.12/2019701.7 KB30.08.2019
Správne konanie - výrub drevín130.2 KB14.08.2019
Oznámenie o uložení zásielky22.1 KB12.08.2019
OZNAM - zmena času zasadnutia OZ121.7 KB12.08.2019
Pozvánka OZ 11/2019179.1 KB09.08.2019
Oznámenie o uložení zásielky24.7 KB01.08.2019
Návrh VZN 2/2019163.1 KB01.08.2019
návrh VZN 2/2019163 KB31.07.2019
Správne konanie - výrub drevín130.4 KB31.07.2019
Pozvánka na OZ 10/2019 71.2 KB26.07.2019
VV Daňový úrad52.3 KB25.07.2019
VV Daňový úrad50.1 KB25.07.2019
Oznámenie o uložení zásielky24.9 KB04.07.2019
Pozvánka na OZ 9/2019 26.06.2019183.2 KB21.06.2019
Návrh VZN158.2 KB13.06.2019
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu16.3 KB07.06.2019
Záverečný účet75.5 KB07.06.2019
Oznámenie o uložení zásielky26.2 KB30.05.2019
Verejná vyhláška43.4 KB29.05.2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019144.9 KB24.05.2019
Oznámenie o doručení zásielky30.2 KB15.05.2019
Verejná vyhláška591.5 KB10.05.2019
Oznámenie o uložení zásielky25.5 KB02.05.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu56.6 KB25.04.2019
Verejná vyhláška481.5 KB02.04.2019
Zámer výpožičky pre OŠK Svätý Kríž340.3 KB30.03.2019
Úroveň vytriedenia odpadov84.2 KB28.02.2019
Návrh rozpočtu 20194.5 MB09.10.2018
Vyhlásenie výberového kanania - riaditeľ/ka školy1.8 MB01.10.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..409.4 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..392.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..393.2 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.1 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.9 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..390.8 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..391.5 KB15.08.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ..402.1 KB15.08.2018
Záverečný účet345.1 KB12.06.2018
Prevod majetku obce159.7 KB06.06.2018
Rozsudok 3To/117/2016110.4 KB23.11.2017
Rozhodnutie ÚRSO cenová regulácia v tepelnej energetike2.7 MB13.01.2017
Potvrdenie o cene ÚRSO 2017-2021200.2 KB10.03.2017
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK108.8 KB14.12.2016
Štandardy kvality vody954.2 KB15.11.2016
Tvoríme rozvoj Strednéh Liptova - Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020110 KB25.10.2016
PHSR ŽSK967.6 KB29.10.2015
Potvrdenie o cene URSO62.6 KB21.07.2015
Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Sv. Kríž28.7 KB13.06.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015113 KB30.05.2013
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví190.4 KB21.02.2013