Flag Counter

Úvod / Úvod

Vitajte na stránke Obce Svätý Kríž.


Obec Svätý Kríž sa nachádza 629 m. n. m. Rozloha obce je 941 ha.

Územie dnešného Svätého Kríža pozostávalo v minulosti z niekoľkých osád (Ančikovany, Črmnô, Ipochhaza, Kraľovany, Leustachhaza, Priechod, Stráňany, Záhorovisko, Cinovisko a Motkovisko) a bolo súčasťou majetkového celku starej slovanskej osady Ľubeľa. Tento fakt dosvedčujú dokumenty, ktoré aj v polovici 14. storočia Svätokrížsky majetok označujú ako Ľubeľský. Rieka pretekajúca obcou sa ešte v roku 1581 nazývala Ľubeľa – dnes Paludžanka.

Prvá písomná zmienka o majetku dnešného Svätého Kríža pochádza z roku 1285. V tomto roku kráľ Ladislav IV. daroval Hypolitovi, synovi Rachla a Stachovi, synovi Aladára z Liptova územie v rozsahu dvoch popluží, patriacich k územiu Paludze, za zásluhy pri sprevádzaní kráľovho posla do Poľska a Ruska. Severnú časť získal Hypolit a južnú Stacho. Na vlastných majetkoch si obidvaja vybudovali svoje kúrie a na ich podnet bol postavený aj kostol Svätého Kríža. Za potomkov Hypolita a Stacha sa neskôr považovali viaceré zemianske rody: Cínovci, Gôtovci, Motkovci a Ančikovci.

Súčasťou Svätého Kríža bolo pôvodne aj Lazisko, ktoré sa podobne s ostatnými časťami označovalo ako Lazište-Svätý Kríž ešte v rokoch 1685 – 1738 v rôznych jazykových a zápisových obmenách.

ARTICULAR WOODEN CHURCHV obci sa nachádzajú dva kostoly: rímskokatolícky kostol a drevený artikulrny kostol, ktorý patrí medzi najväčšie drevené kostoly v Európe. Bol tu prenesený počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara v rokoch 1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza. V interiéri je barokový oltár, kazateľnica, kamenná krstiteľnica, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla a organ. Kostol má kapacitu 6000 osôb.

 

Obecný symbol

Najstaršie známe pečatidlo obce pochádza z druhej polovice 19. storočia. V strede pečatného poľa je ornament znázorňujci pravdepodobne kríž. Podľa odtlačku pečatidla Svätého Kríža zo 70-tych rokov 19. storočia vytvorili D. a L. Vrteľovci v roku 2003 návrh obecného erbu. Ide o hovoriaci erb, ktorý tvorí v modrom štíte zlatá bordúra tlapovitého kríža priebežných línií so štyrmi červenými štvorčekmi v ich prekríženiach.

 

Aktuality

28.11.2017

Milé deti Obec Svätý Kríž Vás srdečne pozýva na Mikulášske popoludnie 09.12.2017 (sobota) o 17.00 hod. Príďte si veselo zašantiť s čertíkmi a Mikulášom

15.11.2017

Spoločnosť OZO upozorňuje občanovna na zmenu vývozu komunálneho odpadu - komunálny odpad sa nebude vyvážať v piatok, ale od 30.11.2017 sa komunálny odpad začne vyvážať každý párny týždeň vo ŠTVRTOK,