Flag Counter

Úvod / Úvod

Obecný úrad vo Svätom Kríži – úradné hodiny počas vianočných sviatkov

24.12.2018                          Štedrý deň

25.12.2018                          Prvý sviatok vianočný

26.12.2018                          Druhý sviatok vianočný

27.12.2018                          zatvorené

28.12.2018                          zatvorené

31.12.2018                          08.00 hod. – 12.00 hod.

01.01.2019                           Nový rok

02.01.2019                          08.00 hod. – 12.00 hod.

03.01.2019                          08.00 hod. – 12.00 hod.

04.01.2019                          08.00 hod. – 12.00 hod.

 

Vitajte na stránke Obce Svätý Kríž.


Obec Svätý Kríž sa nachádza 629 m. n. m. Rozloha obce je 941 ha.

Územie dnešného Svätého Kríža pozostávalo v minulosti z niekoľkých osád (Ančikovany, Črmnô, Ipochhaza, Kraľovany, Leustachhaza, Priechod, Stráňany, Záhorovisko, Cinovisko a Motkovisko) a bolo súčasťou majetkového celku starej slovanskej osady Ľubeľa. Tento fakt dosvedčujú dokumenty, ktoré aj v polovici 14. storočia Svätokrížsky majetok označujú ako Ľubeľský. Rieka pretekajúca obcou sa ešte v roku 1581 nazývala Ľubeľa – dnes Paludžanka.

Prvá písomná zmienka o majetku dnešného Svätého Kríža pochádza z roku 1285. V tomto roku kráľ Ladislav IV. daroval Hypolitovi, synovi Rachla a Stachovi, synovi Aladára z Liptova územie v rozsahu dvoch popluží, patriacich k územiu Paludze, za zásluhy pri sprevádzaní kráľovho posla do Poľska a Ruska. Severnú časť získal Hypolit a južnú Stacho. Na vlastných majetkoch si obidvaja vybudovali svoje kúrie a na ich podnet bol postavený aj kostol Svätého Kríža. Za potomkov Hypolita a Stacha sa neskôr považovali viaceré zemianske rody: Cínovci, Gôtovci, Motkovci a Ančikovci.

Súčasťou Svätého Kríža bolo pôvodne aj Lazisko, ktoré sa podobne s ostatnými časťami označovalo ako Lazište-Svätý Kríž ešte v rokoch 1685 – 1738 v rôznych jazykových a zápisových obmenách.

ARTICULAR WOODEN CHURCHV obci sa nachádzajú dva kostoly: rímskokatolícky kostol a drevený artikulrny kostol, ktorý patrí medzi najväčšie drevené kostoly v Európe. Bol tu prenesený počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara v rokoch 1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza. V interiéri je barokový oltár, kazateľnica, kamenná krstiteľnica, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla a organ. Kostol má kapacitu 6000 osôb.

 

Obecný symbol

Najstaršie známe pečatidlo obce pochádza z druhej polovice 19. storočia. V strede pečatného poľa je ornament znázorňujci pravdepodobne kríž. Podľa odtlačku pečatidla Svätého Kríža zo 70-tych rokov 19. storočia vytvorili D. a L. Vrteľovci v roku 2003 návrh obecného erbu. Ide o hovoriaci erb, ktorý tvorí v modrom štíte zlatá bordúra tlapovitého kríža priebežných línií so štyrmi červenými štvorčekmi v ich prekríženiach.

 

Aktuality